Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
19. července 2024 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Aruba Nuke se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Aruba Nuke a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Aruba Nuke souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Aruba Nuke shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Aruba Nuke také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Aruba Nuke automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Aruba Nuke využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Aruba Nuke.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Aruba Nuke, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Aruba Nuke nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Aruba Nuke doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Aruba Nuke. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Aruba Nuke nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Aruba Nuke a rodinu webů Aruba Nuke.

Použití osobních informací

Aruba Nuke shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Aruba Nuke a k poskytování služeb, o které jste požádali. Aruba Nuke také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Aruba Nuke a jeho přidružených částí. Aruba Nuke vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Aruba Nuke neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Aruba Nuke Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Aruba Nuke může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Aruba Nuke a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Aruba Nuke nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Aruba Nuke udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Aruba Nuke za účelem zjištění, jaké služby Aruba Nuke jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Aruba Nuke, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Aruba Nuke prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Aruba Nuke nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Aruba Nuke a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Aruba Nuke nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Aruba Nuke používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Aruba Nuke nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Aruba Nuke, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Aruba Nuke nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Aruba Nuke zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Aruba Nuke uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Aruba Nuke vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Aruba Nuke nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Aruba Nuke na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation